Maijs 2024  
P O T C P S Sv
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dokumenti

Pašnovērtējuma ziņojums 2018./2019.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.m.g.

Attīstības plāns 2018. - 2021.gadam

Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g. (publiskojamā daļa)

 Pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.m.g. (publiskojamā daļa).

http://www.lpii-gulbitis.lv/uploads/Gulbitis_attistibas_plans_2022_2025%20l.docx

 

 

Iekšējie normatīvie akti

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība par rīcību izglītojamā infekcijas gadījumos

Kārtība rīcībai, ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

Izglītojamo sūdzības iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos

Kārtība, kādā Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Gulbītis" uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Izglītojamo apmeklējumu uzskaites un vecāku informēšanas kārtība Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Gulbītis"

Kārtība par fotografēšanu, filmēšanu un audioierakstu veikšanu Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Gulbītis"

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Kārtība, kā izglītojamais tiek nodots pirmssskolas izglītības iestādē un kā pirmsskola izglītības iestāde nodod izglītojamo vecākiem

Kārtība, kādā tiek nodrošināti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pasākumi un organizēts mācību process Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Gulbītis"

Informatīvais materiāls izglītojamo vecākiem

Izglītojamā speciālo vajadzību noteikšanas, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādes un īstenošanas kārtība

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009