Novembris 2021  
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Dokumenti

Pašnovērtējuma ziņojums 2018./2019.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.m.g.

Attīstības plāns 2018. - 2021.gadam

 

 

Iekšējie normatīvie akti

Iekšējie kārtības noteikumi

Kārtība par rīcību izglītojamā infekcijas gadījumos

Kārtība rīcībai, ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

Izglītojamo sūdzības iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos

Kārtība, kādā Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Gulbītis" uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Izglītojamo apmeklējumu uzskaites un vecāku informēšanas kārtība Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Gulbītis"

Kārtība par fotogrāfēšanu, filmēšanu un audioierakstu veikšanu Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Gulbītis"

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Kārtība, kā izglītojamais tiek nodots pirmssskolas izglītības iestādē un kā pirmsskola izglītības iestāde nodod izglītojamo vecākiem

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Gulbītis"

Informatīvais materiāls izglītojamo vecākiem

 

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009